Microsoft Office brengt regelmatig nieuwe versies uit van haar software. MS Word, Excel en Outlook zijn de populairste programma’s van Microsoft. Ze worden wereldwijd gebruikt. Wanneer er nieuwe versies uitkomen kan het werken met zo’n programma soms lastig zijn. Een nieuwe interface geeft vaak problemen voor gebruikers die gewend zijn om al jaren met een oudere versie te werken. Bovendien worden de nieuwe functies bij een nieuwere versie vaak niet gebruikt. Men is eenvoudigweg gewend bepaalde functies te gebruiken en al kan het makkelijker, men blijft vasthouden aan de oude manier. Hiervoor zijn er migratietrainingen die je helpen makkelijk en snel om te gaan met de vernieuwingen.

Welk type training

Er zijn verschillende leermethodes om de nieuwe Microsoft Office programma’s onder de knie te krijgen. E-learning is daar een van. Het is een manier van leren die wel bij u moet passen, want het vraagt om de nodige discipline om zelfstandig te leren en dit frequent te blijven doen. Klassikale trainingen komen ook veel voor. In groepsverband krijgt u dan op een bepaalde vaste locatie les in MS Office. Er zijn ook mogelijkheden om een training op maat te laten samenstellen, zoals een www.tailorit.nl/trainingen/excel/. In dat geval wordt alleen de stof behandeld waar behoefte aan is. Zo’n training kan op de eigen locatie plaatsvinden.

De Microsoft Office Specialist (MOS) certificering

Het is mogelijk voor bepaalde programma’s van Microsoft Office de certificering Microsoft Office Specialist te behalen. Dit betreft de software Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access en SharePoint. De certificering toont aan dat de medewerker of het bedrijf over vakbekwaamheid beschikt als het gaat over Microsoft Office systemen. Overigens bestaan er ook Microsoft certificeringen voor IT-experts. Dit zijn voornamelijk technische opleidingen voor bedrijven in de IT-sector en hebben dan ook een heel ander doel. Bovendien zijn deze certificeringen verplicht voor Microsoft Partners.

https://www.tailorit.nl