Snapfact
Zakelijke dienstverlening

Wat omhelst Arbodiensten nu eigenlijk?

U vindt het vast ook belangrijk dat uw (nieuwe) werkgever goede ‘Arbodiensten’ heeft. Dat is vast één van de voorwaarden waarom u bij deze werkgever zou willen werken of wellicht al werkt. Maar wat betekent dat eigenlijk, goede Arbodiensten? Het woordje ‘Arbo’ is een afkorting van ‘arbeidsomstandigheden’. Daaronder vallen alle omstandigheden waaronder alle medewerkers hun werk verrichten. Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat er zo min mogelijk sprake is van uitval, ziekte, burn-out, arbeidsongeschiktheid enz. Een Arbodienst heeft een adviserende en ondersteunende functie op het gebied van werk en gezondheid. Wanneer u het belangrijk vindt om als werkgever goed voor uw medewerkers te zorgen, is er sprake van goed werkgeverschap. Wanneer het u als werkgever lukt om de kosten van verzuim zo laag mogelijk te houden is er sprake van goed ondernemerschap. Ga naar de website www.arbomakelaar.nl voor meer informatie over arbodiensten. www.gezinssite.nl

Goede werkgever? Goede Arbodiensten!

Als werkgever is het dus belangrijk om goede arbodiensten te hebben voor al uw medewerkers. Dat betekent echter ook dat u constant te maken krijgt met allerlei vraagstukken betreffende verschillende soorten arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden welke gerelateerd zijn aan de arbeidsrelatie tussen u als werkgever en al uw medewerkers. Arbodiensten geven u als werkgever advies over de heersende en de mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden. Arbodiensten managen ziekteverzuim en ze helpen werkgevers bij het opzetten van professioneel arbobeleid. Een geruststellend gevoel.

Schakel de Arbomakelaar in voor de beste Arbodiensten

Als werkgever beschik je meestal niet over de benodigde specifieke kennis om ervoor te zorgen dat je aan de wettelijke arbo verplichtingen voldoet, een Arbodienst is juist gespecialiseerd in de Arbowetgeving. Door het inschakelen van een Arbodienst kunt u ervoor zorgen dat verplichtingen voortvloeiend uit de arbo-wetgeving strikt worden nageleefd. Door een professioneel verzuim- en arbobeleid wordt bijvoorbeeld voorkomen dat werknemers in de WIA terecht komen. Komt een werknemer onverhoopt in de WIA terecht, kost dat u als organisatie veel geld. Of wat te denken van de regels omtrent werktijden? De Arbomakelaar kan u in contact brengen met de voor u meest passende Arbodiensten. De Arbomakelaar zal diverse offertes aanvragen bij verschillende Arbodiensten. Met de Arbodienst die volgens de Arbomakelaar én u als werkgever het best overeenkomt met uw eisen en wensen zal een contract voor de langere termijn worden aangegaan. Deze Arbodienst gaat in de toekomst u en uw medewerkers adviseren en samenwerken op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding.