Snapfact
Image default
Onderwijs

Wat zijn belangrijke vaardigheden voor een docent?

Voor het onderwijs en de scholing van leerlingen van allerlei verschillende leeftijd, van jong tot oud, zijn goede docenten onmisbaar. Docenten zorgen er vanzelfsprekend voor dat kinderen goed en kundig onderwijs krijgen. Daarnaast is het ook een taak van de docenten om er voor te zorgen dat kinderen op school een persoonlijke ontwikkeling kunnen doormaken. Een belangrijke taak van docenten is ook om er voor te zorgen dat de sfeer binnen een school veilig en goed blijft. Om al deze taken goed uit te kunnen voeren moet een docent bezitten over goede didactische vaardigheden. 

Overzicht van vaardigheden  

Er zijn heel veel verschillende didactische vaardigheden die voor een goede docent handig zijn om te bezitten en vooral te beheersen. Een eerste voorbeeld van een belangrijke vaardigheid is bijvoorbeeld het kunnen inspireren en enthousiasmeren van leerlingen. Voor iedere docent is het een waardevol gegeven om leerlingen enthousiast te maken over het vak waarover de docent zelf ook passievol is. Een andere waardevolle eigenschap van een goede docent is het goed kunnen omgaan met vragen en opmerkingen die vanuit de klas aan de leraar gesteld zouden kunnen worden. Sommige leerlingen stellen regelmatig kritische vragen, als leraar is het belangrijk om hier vakkundig op te kunnen reageren. 

Leerling gerichte vaardigheden 

Bovenstaande vaardigheden zullen betrekking hebben op alle leerlingen in een specifieke klas. Echter, voor een docent is het ook belangrijk om oog te kunnen hebben voor leerlingen in het bijzonder. Soms zitten er leerlingen in een klas die een beetje extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Voor een docent is het dan een erg belangrijke vaardigheid om deze leerlingen de extra aandacht en ondersteuning te bieden waar de leerling behoefte aan heeft. Een leraar moet daarnaast ook kunnen inschatten wat de verschillende leerstijlen van leerlingen uit een klas zijn. De docent moet kunnen inschatten op welke manier een individuele leerling het beste zou kunnen presteren. 

Vaardigheden in de praktijk 

Deze verschillende vaardigheden kunnen in de praktijk op verschillende manieren tot uiting komen. De algemene vaardigheden zijn van vaak van toepassing op een hele klas. Onder deze vaardigheden valt bijvoorbeeld ook de vaardigheid klassenmanagement. Voor een docent is het heel erg belangrijk om een klas goed onder controle te kunnen houden. Wanneer dit niet het geval is loop je als docent het risico om het respect te verliezen. dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de leerlingen uit een klas over je heen gaan zullen lopen en niet meer naar instructies en aanwijzingen van de docent zullen luisteren.