Snapfact
Image default
Banen en opleidingen

Coachen met een andere zienswijze

Als coach probeer je natuurlijk mensen verder te helpen in het leven. Misschien is dat een heel breed begrip, maar het beroep van coach is ook heel breed. De mensen die bij je komen hebben de meest uiteenlopende achtergronden en coachvragen. Daar probeer je natuurlijk zo flexibel mogelijk mee om te gaan. Als coach werk je aan als deze vraagstukken altijd vanuit een bepaalde zienswijze. Die zienswijze vormt je uitgangspunt van de coaching, wat het vraagstuk van de cliënt ook is. Holistisch coachen is zo’n zienswijze die gebruikt kan worden voor coaching. Holistisch komt van het Griekse woord Holos, wat ‘geheel’ betekent. Met deze zienswijze ga je er dus vanuit dat alles een geheel vormt, met elkaar verbonden is en samenhangt in één groot systeem.

Één systeem – oorzaak gevolg

Wanneer alles onderdeel is van één groot systeem, heeft vanzelf alles ook invloed op elkaar. Acties en reacties lopen dan heel uiteen. Als coach heb je hier rekening mee te houden. Wanneer iemand aangeeft een bepaald fysiek ongemak te ervaren, kun je er dus niet blind van uitgaan dat dit een fysieke oorzaak heeft. Misschien is het een consequentie van iets psychisch. Ook wordt er gekeken naar energetische en spirituele mogelijke oorzaken en gevolgen. Daarbij wordt er gekeken naar de omgeving van de mens. Wat voor werk hij/zij doet, wat voor hobby’s, wat voor familie, vrienden et cetera. Er wordt geprobeerd om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de mens en het systeem om vanuit hier te coachen.

Interesse?

Holistisch coachen is niet voor iedereen, omdat je de holistische visie moet kunnen vatten in elk aspect van iemand leven. Wanneer je bent opgegroeid in een westerse wereldvisie is dit soms lastig. De westerse visie gaat er namelijk meer vanuit dat dingen bestaan uit losse onderdelen die weinig invloed op elkaar hebben. Wanneer je je hier niet goed in kan vinden, is holistisch coachen iets voor jou! Er zijn tal van opleidingen tot holistisch coach, bijvoorbeeld bij www.zoma-opleidingen.nl. Het is aan te raden een goed opleidingsinstituut te vinden, die veel kennis en ervaring hebben in het opleiden van coaches. Je wilt natuurlijk niet dat je geld weggooid door de verkeerde keuze te maken. Oriënteer je daarom goed voordat je een opleiding kiest. Een goede opleiding heeft onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, het voorbereiden van coachsessies, leren te verbinden en jezelf beschermen en natuurlijk veel informatie over de holistische zienswijze. Ook wil je dat er veel aandacht is voor praktijkoefeningen en ervaringen. Succes!